<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=295310551269693&ev=PageView&noscript=1" />

Wizyta kontrolna

Jak często musisz odwiedzać dietetyka?

Kontrole są ważnym elementem terapii żywieniowej. Dzięki nim na bieżąco sprawdzane są zmiany zachodzące w Twoim organizmie. Względem tych zmian wprowadzam modyfikacje do planu żywieniowego. Spotkania odbywają się co 3-4 tygodnie. Częstsze spotkania nie odzwierciedlają rzeczywistych osiągnięć, a z kolei rzadsze mogą powodować utratę motywacji. Częstotliwość wizyt ustalona zostanie indywidualnie.

Czego mogę spodziewać się na wizycie kontrolnej?

Wizyta kontrolna ma na celu omówienie wyników stosowania dotychczasowej diety, a także ustalenie kolejnych kroków terapii żywieniowej. Jest to doskonały czas na wymianę spostrzeżeń oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Wizyta kontrolna obejmuje analizę składu ciała i pomiar masy. Dokładnie przeanalizujemy te wyniki i ocenimy, jak program żywieniowy wpłynął na Twoje postępy.

Będę też do Twojej dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań oraz pomogę Ci pokonać ewentualnie trudności. Ustalę dla Ciebie nowy program żywieniowy, który będzie nowym bodźcem dla Twojego organizmu do dalszej pracy.

Nasz autorski III-stopniowy system edukacyjny umożliwi Ci trwałą zmianę nawyków żywieniowych, a po upływie określonego czasu przejdziesz na tzw. intuicyjny sposób odżywiania.

POKAŻ